PALVELUKORTTELIRAKENTAMINEN

HYVÄN OLON -palvelukortteli

Palvelukortteli on esteetön, monisukupolvinen ja yhteisöllinen hybridirakennus. Se on toimiva ratkaisu yhteiskunnassamme, jossa ikääntyvien osuus väestöstä kasvaa voimakkaasti. Lähialueiden asukkaiden ja ikääntyneiden aktiivisesti käyttämä palvelukortteli kasvattaa alueen vetovoimaisuutta ja yhteisöllisyyttä.

Tikakoski-palvelukortteli, Turku

Mitä tarkoittaa HYVÄN OLON -palvelukortteli?

Tulevaisuutta jo tänään

Hyvän olon -palvelukorttelit ovat yhteisöönsä integroituvia keskittymiä, joissa yhdistyvät eri käyttäjäryhmille tarpeelliset palvelut.

Niitä voivat voi olla mm. päiväkoti, hoivakoti, kauppa- ja liiketilat, ravintola, kuntoutus- ja lääkäripalvelut ja vapaa-ajan toiminnot. Palvelukorttelissa voi olla myös omistus- ja vuokra-asuntoja.

Synergiaedut hyötykäyttöön

Palvelukorttelissa on mahdollisuus hyödyntää eri toimijoiden ja kumppaneiden yhteistoimintatiloja, jotka voivat palvella useampia eri käyttäjäryhmiä. Tällaisia tiloja voivat olla esim. pihan hirsinen saunamaailma, kuntoilutilat, ravintolapalvelut ja yhteiset kerho- tai harrastetilat.

Sukupolvet kohtaavat

Palvelukorttelit tarjoavat virikkeellisen ympäristön niin lapsille kuin ikääntyvälle väestölle. Eri ikäluokat voivat elää sopuisaa rinnakkaiseloa toinen toisensa elämää rikastuttaen.

Turkuun valmistuneessa Palta-palvelukorttelissa on 60 lapsen päiväkoti ja 25 ikääntyvän hoivakoti, joissa eletään rinnakkain hyvää arkea.

Näin rakennamme HYVÄN OLON -palvelukorttelin

Palvelukorttelin havainepiirros
 1. Lähtötilanne: tarkastelemme alueen väestörakennetta ja asumispalveluita
 2. Palvelutarpeen kartoitus: kuulemme kunnan ja kaupungin päättäjien toiveet palveluista
 3. Palvelukorttelin kokoaminen: yhdistämme kunnan palvelutarpeita vastaavat toimijat palvelualustalle
 4. Toteutus: huolehdimme palvelukorttelin toteuttamisesta avaimet käteen-palvelukonseptin mukaisesti

Edut ja hyödyt kunnalle HYVÄN OLON -palvelukorttelista

 • Kunnan palvelutarpeisiin räätälöidyt ratkaisut oikealla paikalla
 • Lisää verotuloja, elinvoimaa ja uusia työpaikkoja
 • Uusien lähipalveluiden parempi saatavuus ja valikoima
 • Mahdollisuus uudistaa ja korjata palveluverkkoa

Palvelukorttelissa on elämää

Muunneltavuus mahdollistaa monipuolisen tilankäytön: harrastus- ja liikuntapalveluja.

Sisäpihan hirsisaunamaailma tarjoaa virkistysmahdollisuuden lähialueen asukkaille ja senioreille.

Ratkaisut mahdollistavat, ettei ikääntyneen tarvitse muuttaa palvelutarpeiden muuttuessa.

Liikunta- ja päivätoimintapalveluita lähialueen senioreille.

Lapset ja vanhukset samassa pihapiirissä lisäävät yhteisöllisyyttä.

Esimerkkejä HYVÄN OLON -palvelukorttelin mahdollisuuksista

 • Palvelukorttelin toteutus tontin kaavamääräyksen ja rakennusoikeuden mukaisesti
 • Tyypillisesti 3–6-kerrosratkaisuja
 • Pysäköinti kannen alla tai piha-alueella tontin sijainnista ja koosta riippuen
 • Ikääntyvien asumispalvelut ja päivätoiminta
 • Itsenäinen senioriasuminen
 • Tavallinen vuokra-asuminen
 • Hoiva- ja lääkäripalvelut
 • Varhaiskasvatuspalvelut
 • Kauppa- ja liiketiloja katutasossa
 • Kahvila- ja ravintolapalvelut
 • Liikunta- ja hyvinvointipalvelut

Suunnitellaan yhdessä

Toimintaamme ohjaa ajatus siitä, että laadukkaan suunnittelun ja rakentamisen keskiössä on ihminen. Kuuntelemme tarkasti loppukäyttäjiä.

Antti Kurkela

Antti Kurkela
Kiinteistökehitysjohtaja
040 734 9431

Jorma Juurikka

Jorma Juurikka
Myyntijohtaja
040 833 3983

Pasi Karsikas

Pasi Karsikas
Hankepäällikkö
040 167 7711

Ota yhteyttä

HYVÄN OLON -kohteita