PALVELUKORTTELIRAKENTAMINEN

HYVÄN OLON -palvelukortteli

Palvelukortteli on esteetön ja yhteisöllinen rakennusmuoto. Sitä voidaan kutsua myös hybridirakennukseksi, joka yhdistää monia palveluita ja sukupolvia. Rakentamamme palvelukorttelit ovat toimiva ratkaisu yhteiskunnassamme, jossa ikääntyvien osuus väestöstä kasvaa. Palvelukorttelit lisäävät alueen vetovoimaa, yhteisöllisyyttä ja tekevät ikääntyneiden sekä muiden asukkaiden elämästä vaivatonta.

Tikakoski-palvelukortteli, Turku

HYVÄN OLON -palvelukorttelin edut

Palvelukorttelit ovat tulevaisuutta, joka rakennetaan nyt

Suunnittelemamme palvelukorttelit ovat palvelukeskittymiä, jotka sulautuvat osaksi asukkaiden yhteisöä. Korttelissa sijaitsevat käyttäjäryhmien tarvitsemat palvelut, kuten esimerkiksi päiväkoti, hoivakoti, kauppa, ravintola, lääkäripalvelut ja harrastetilat. Palvelukorttelin asunnot voivat olla omistusasuntoja tai vuokralla.

Synergiaetuja palvelukorttelin toimijoille


Eri toimijat ja kumppanit saavat hyötyä palvelukorttelin synergiaeduista. Kun palvelut ja tilat ovat lähellä toisiaan, voivat tilat palvella yhteistoimintatiloina useita eri käyttäjäryhmiä. Esimerkiksi pihan hirsinen saunamaailma, kuntoilutilat, ravintolapalvelut ja yhteiset harrastetilat voivat hyötyä merkittävästi sijainnista palvelukorttelissa.

Sukupolvet kohtaavat palvelukorttelissa

Palvelukorttelit tarjoavat virikkeellisen ympäristön niin lapsille kuin ikääntyvälle väestölle. Eri ikäluokat voivat elää sopuisaa rinnakkaiseloa toinen toisensa elämää rikastuttaen.

Yhteistyössä rakentuu yhteisöllinen, virikkeellinen ja monipuolinen palvelukortteli

Toteutamme hoivakodit aina yhdessä asiakkaan kanssa. Katso videolta, miten elämä sujuu Turkuun valmistuneessa Palta-palvelukorttelissa. Palvelukorttelissa on 60 lapsen päiväkoti ja 25 ikääntyvän hoivakoti, joissa eletään rinnakkain hyvää arkea.

Näin rakennamme HYVÄN OLON -palvelukorttelin

Palvelukorttelin havainepiirros
 1. Lähtötilanne: tarkastelemme alueen väestörakennetta ja asumispalveluita
 2. Palvelutarpeen kartoitus: kuulemme kunnan ja kaupungin päättäjien toiveet palveluista
 3. Palvelukorttelin kokoaminen: yhdistämme kunnan palvelutarpeita vastaavat toimijat palvelualustalle
 4. Toteutus: huolehdimme palvelukorttelin toteuttamisesta avaimet käteen-palvelukonseptin mukaisesti

Edut ja hyödyt kunnalle HYVÄN OLON -palvelukorttelista

 • Kunnan palvelutarpeisiin räätälöidyt ratkaisut oikealla paikalla
 • Lisää verotuloja, elinvoimaa ja uusia työpaikkoja
 • Uusien lähipalveluiden parempi saatavuus ja valikoima
 • Mahdollisuus uudistaa ja korjata palveluverkkoa

Palvelukorttelissa on elämää

Muunneltavuus mahdollistaa monipuolisen tilankäytön: harrastus- ja liikuntapalveluja.

Sisäpihan hirsisaunamaailma tarjoaa virkistysmahdollisuuden lähialueen asukkaille ja senioreille.

Ratkaisut mahdollistavat, ettei ikääntyneen tarvitse muuttaa palvelutarpeiden muuttuessa.

Liikunta- ja päivätoimintapalveluita lähialueen senioreille.

Lapset ja vanhukset samassa pihapiirissä lisäävät yhteisöllisyyttä.

Esimerkkejä HYVÄN OLON -palvelukorttelin mahdollisuuksista

 • Palvelukorttelin toteutus tontin kaavamääräyksen ja rakennusoikeuden mukaisesti
 • Tyypillisesti 3–6-kerrosratkaisuja
 • Pysäköinti kannen alla tai piha-alueella tontin sijainnista ja koosta riippuen
 • Ikääntyvien asumispalvelut ja päivätoiminta
 • Itsenäinen senioriasuminen
 • Tavallinen vuokra-asuminen
 • Hoiva- ja lääkäripalvelut
 • Varhaiskasvatuspalvelut
 • Kauppa- ja liiketiloja katutasossa
 • Kahvila- ja ravintolapalvelut
 • Liikunta- ja hyvinvointipalvelut

Suunnitellaan yhdessä

Toimintaamme ohjaa ajatus siitä, että laadukkaan suunnittelun ja rakentamisen keskiössä on ihminen. Kuuntelemme tarkasti loppukäyttäjiä.

Antti Kurkela

Antti Kurkela
Varatoimitusjohtaja
040 734 9431

Pasi Karsikas
Hankekehityspäällikkö
040 167 7711

Mikko Walden

Mikko Walden 
Hankekehityspäällikkö
040 530 7598

Ota yhteyttä

HYVÄN OLON -kohteita