Kvartsipölyn mittaus työmaillamme

Elokuun blogissa tuotantojohtajamme Juha Fomin kirjoittaa kvartsipölyn mittauksesta työmaillamme. Vuoden 2021 alusta astui voimaan Valtioneuvoston asetus työhön liittyvän syöpävaaran torjunnasta. Teimme Tikakoskella periaatepäätöksen, että käytämme kaikilla uusilla työmaillamme kvatsipölyn mittauksessa Serviz DustSense -antureita.

”Asiaan on välttämätöntä kiinnittää huomiota, koska jokaisella rakennustyömaalla työskentelevällä on oikeus tehdä työtään puhtain keuhkoin. Meillä päätoteuttajana on velvollisuus mahdollistaa se, että työntekijämme ja yhteistyökumppanimme eivät altistu turhalle kvartsipölylle.”

Lue koko blogi